آخرین اخبار : 

فناوری

تفاهم نامه همکاری مشترک علمی، پژوهشی و فناوری با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی و فناوری میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.