آخرین اخبار : 

تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و  پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری با بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و  بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و  سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه استاندارد با اداره استاندارد

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و  اداره استاندارد، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه چهارجانبه همکاری اداره کل شیلات استان با مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب های دور چابهار، جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان، مرکز اقیانوس شناسی در زمینه پرورش ماهی در قفس

          در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان، اداره کل شیلات استان، مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب های دور چابهار و مرکز اقیانوس شناسی در زمینه پرورش ماهی در قفس، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

به منظور تعمیق، توسعه و ارتقاء زمینه های همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیتهای موجود و افزایش تعاملات دو جانبه، با حضور جناب آقای دکتر تاجری ریاست محترم جهاد دانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان و جناب آقای مهندس جهانتیغ ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای منعقد ...