آخرین اخبار : 

کارگاه، سمینار و کنفرانس

برگزاری دوره تخصصی طب سنتی

          برگزاری کارگاه (دوره تخصصی طب سنتی) در تاریخ 4 و 5 اسفند ماه 1395، در جهاد دانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان، با حضور جناب آقای دکتر حقیقی، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد، جناب آقای دکتر شکری، متخصص طب سنتی و عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد، و سرکار خانم ...

برگزاری کارگاه کاربردهای درمانی گیاهان دارویی وطب سنتی

          برگزاری کارگاه ( کاربردهای درمانی گیاهان دارویی و طب سنتی) در تاریخ 13 و 14آبان ماه سال 1395، در جهاد دانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان، با حضور جناب آقای دکتر غفارزادگان عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران به عنوان مدرس این دوره برگزار گردید که طبق نظر سنجی انجام شده، با استقبال بسیار خوب 94% از سوی دانشجویان و ...