آخرین اخبار : 

نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه در هفته پژوهش

            برگزاری نمایشگاه در هفته پژوهش در آذرماه 1395، در محل دانشگاه سیستان و بلوچستان و با هدف ارائه کارهای پژوهشی از جمله فعالیتهای جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان در زمینه جمع آوری بذر گیاهان دارویی بومی استان و خواص آنها، و همچنین شناساندن طرح پرورش ماهی در قفس در سواحل دریای عمان که توسط جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان در ...