آخرین اخبار : 

Daily Archives: آبان ۱۶, ۱۳۹۶

تفاهم نامه همکاری مشترک علمی، پژوهشی و فناوری با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی و فناوری میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری با فرمانداری شهرستان زابل

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و فرمانداری شهرستان زابل، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه بین المللی چابهار

          در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و  دانشگاه بین المللی چابهار، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری با مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و  سازمان تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و  پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری با بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان

در راستای توسعه همکاری های علمی- پژوهشی میان جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و  بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای منعقد و به امضای طرفین رسید.