آخرین اخبار : 

معرفی

مرکز آب و خاک جهاد دانشگاهي سيستان وبلوچستان در راستاي برنامه هاي توسعه کشور و با هدف گسترش تحقيقات توسعه فناوري و شکوفايي روحيه تتبع و استعداد ها در سطح جامعه و بهره برداري از يافته هاي پژوهشي، در سال ۸۳ با دريافت موافقت اصولي و در سال ۸۹ با تبديل به موافقت قطعي به فعاليت پژوهشي پرداخته و در زمينه هايي که خلاء پژوهشهاي کاربردي و توسعه وجود داشته مطابق با زمينه‌هاي فعاليت مرکز، گامهاي موثري برداشته است.

اهداف مرکز:

  • زمينه سازي مشارکت بيشتر و موثر اعضاي محترم هيات علمي براي رفع نيازهاي استان و حل مشکلات زيست محيطي آب و خاک
  • استفاده بهينه از تخصص هاي لازم و منابع موجود براي ارائه خدمات پژوهشي ومطالعاتي در امور زيست محيطي آب و خاک
  • گسترش مرزهاي دانش،توسعه فناوري هاي پيشرفته و بومي سازي روشهاي پالايش آب و خاک

وظايف مرکز:

  • اجراي طرح هاي پژوهشي کاربردي،بنيادي و توسعه اي در زمينه امور زيست محيطي آب وخاک
  • انجام خدمات مشاوره علمي و فني در ارتباط با برنامه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مورد نظر
  • ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات علمي و پژوهشي در داخل کشور در چارچوب مقررات و ضوابط
  • انجام رابطه مطلوب و هماهنگ با نيروهاي متخصص و مبتکر در مراکز علمي و پژوهشي کشور و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت ياري رساندن با اهداف مرکز خدمات تخصصي
  • بهره گيري از آخرين نتايج تحقيقاتي و پيشرفت هاي علمي در جهت توسعه اهداف و برنامه هاي تحقيقاتي