آخرین اخبار : 

معرفی معاونت پژوهشی

پژوهش یکی از مأموریتهای مهم سازمانی در جهاددانشگاهی است که از ابتدای تأسیس این نهاد انقلاب اسلامی سهمی تعیین‌کننده در ساختار فعالیتهای آن داشته است. در اساسنامة جهاددانشگاهی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، ۲ هدف از ۳ هدف مصوّب و ۵ وظیفه از ۹ وظیفة کلی جهاددانشگاهی به فعالیتهای تحقیقاتی این نهاد معطوف است.

ویژگیهای فعالیتهای پژوهشی در جهاددانشگاهی عبارتند از: انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، تلاش برای کارفرمایی‌بودن پژوهشها، استفاده از نیروی متخصص و متعهد، و دارا بودن ساختاری منعطف ،که باعث مي شود از دل سازمانی چنین کوچک پروژه‌ها و تحقیقاتی به‌ثمر برسد که بسیاری از آنها برای اولین‌بار در کشور صورت می‌گیرد.

فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد عمومی، انقلابی و علمی در راستای توسعه کاربرد علم در جامعه، تقویت روحیه خودباوری و استقلال علمی انجام می شود. جهاد دانشگاهی به عنوان حلقه واسط بین دانشگاه و بخش صنعت و خدمات جامعه به انجام فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی می پردازد. معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان نیز در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه و جهت گیری های آمایش سرزمین و با توجه به ویژگی های استان، به عنوان پل ارتباطی بین صنعت، جامعه و دانشگاه فعالیت می نماید. از اهداف معاونت پژوهشی واحد، گسترش روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خوداتکایی، گسترش طرح های کاربردی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور بکارگیری نتایج پژوهشی، حمایت، تشویق و جذب پژوهشگران جوان و دانشجویان به ویژه استعداد های درخشان، توسعه کمی و کیفی خدمات علمی و تخصصی در رشته های مختلف مورد نیاز استان، ترویج فرهنگ بهره برداری از یافته های پژوهشی و توسعه فناوری می باشد.

وظایف:

 • انجام تحقیقات توسعه ای-کاربردی
 • ارائه خدمات علمی-فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز استان
 • برنامه ریزی ایجاد شرایط وامکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت های علمی-پژوهشی بر مبنای شناخت مشکلات واقعی ونیازهای تخصصی استان

طبقه بندی فعالیت ها:

محورهای فعالیت وتوانایی های تخصصی جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان و با توجه به پروژه های کارفرمایی و کاربردی و در رشته های مختلف علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و خدمات تخصصی در این مجموعه علمی در قالب مراکز خدمات تخصصی کامپیوتر و آب و خاک انجام می گیرد.

عضویت :

 1. کارگروه های تخصصی HSEE
 2. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان
 3. کارگروه تخصصی پرورش ماهی در قفس استان
 4. کارگروه تخصصی تعادل بخشی طرح احیای تعادل بخشی آب
 5. کارگروه تخصصی بهداشت و محیط زیست شورای شهر زاهدان
 6. مشاور علمی پژوهشی رییس شورای اسلامی شهر زاهدان
 7. مشاور رییس مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور چابهار
 8. عضو شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان شعبه زابل
 9. عضو کمیسیون آموزش و چاپ و نشر اداره حفاظت و محیط زیست سیستان و بلوچستان