آخرین اخبار : 

فعالیت های پژوهشی در دست اقدام

فعالیت های پژوهشی در حال انجام معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی به شرح زیر می باشد:

 

ردیفعنوان طرحدستگاه سفارش دهنده
1ارزیابی برنامه های فرهنگی-اجتماعی مبارزه با افراط گرایی و وحدت آفرینیسازمان باررسی استان سیستان و بلوچستان
2تبیین و اولویت بندی مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی سیستان و بلوچستان از نگاه مردم و نخبگاناداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان
3تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان زاهدانشهرداری زاهدان
4دهکده گیاهان دارویی سیستان (فاز 1)سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان