آخرین اخبار : 

فعالیت های انجام شده

برخی از اقدامات و فعالیتهای تخصصی صورت گرفته در حوزه آی تی در استان توسط مرکز خدمات تخصصی کامپیوتر:

بهينه سازي و ارتقا شبکه WAN  جهاد دانشگاهي استان

نصب و راه اندازي سيستم آموزش مجازي واحد بصورت آزمایشي

طراحي بانك اطلاعات اسلحه و مهمات دادستاني زاهدان

طراحي وب سایت پژوهشکده شبه قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان

پشتيباني سيستمها و شبکه هاي رایانه اي پژوهشکده شبه قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان

پشتيباني، تعمير، سرویس و نگهداري شبکه و سيستمهاي رایانه اي دانشکده علوم قرآني زاهدان

طراحي نرم افزار اتوماسيون اداري شركت حمل و نقل بين المللي چاوش جام

تهيه و تجهيز سایت كامپيوتر اداره گذرنامه زاهدان

نصب و راه اندازي شبکه رایانه اي هلال احمر كنارک

تعمير و نگهداري كليه سيستم هاي رایانه اي واحد ۲۰۶ عدد كلاینت شامل ۴۱ لپ تاپ و ۱۶۵ دسك تاپ و ۶ عدد سرور

پشتيباني شبکه ها و تجهيزات دیجيتال واحد ) شامل شبکه WAN ، فيبر نوري ، دوربين هاي مدار بسته ، VOIP

طراحي و توليد بانك اطلاعات پروژه هاي زیست محيطي اداره كل محيط زیست استان

پشتيباني سيستم هاي رایانه اي و تجهيزات دیجيتال مراكز علمي كاربردي زاهدان و زابل

پياده سازي ، استقرار و آموزش سيستم اتوماسيون اداري اداره كل راه و شهرسازي استان

پشتیبانی سيستم اتوماسيون اداري اداره كل محيط زیست استان

پشتیبانی سيستم اتوماسيون اداري شهر جدید رامشار

پياده سازي و نصب سيستم اتوماسيون اداري شركت آب و خاک سيستان

پشتیبانی سيستم اتوماسيون اداري شركت آب و فاضلاب روستایي

پياده سازي ، استقرار و آموزش اتوماسيون اداري فرزین در جهاددانشگاهي استان سيستان و بلوچستان

پياده سازي ، استقرار و آموزش سيستم اتوماسيون اداري اداره اصناف شهرستان زاهدان

طراحي نرم افزار صدور و پرینت چك حسابداري واحد

طراحي نرم افزار مدیریت ورود و خروج پرسنل اداري و محاسبه پاس ها و مرخصي ها

طراحي نرم افزار صدور احکام كارگزیني واحد ) قبل از نرم افزار یکان دفتر مركزي(

طراحي اتوماسيون مالي مركز علمي كاربردي و پرداختي هاي دانشجویان

طراحي بانك اطلاعات اخبار دادستاني زاهدان

طراحي بانك اطلاعات خبرنگاران خبرگزاري ایسنا- منطقه سيستان و بلوچستان

طراحي بانك اطلاعات وام هاي دانشجویي