آخرین اخبار : 

طرح ها و مقالات

برخي طرحهاي پژوهشي مرکز:

۱-     بررسی هچرینگ لاک پشت سبز در سواحل چابهار- مسئول طرح:فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۲-     احداث باغ ایرانی وتوسعه فضای سبز در شهر جدید رامشار- مسئول طرح:فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۳- تهیه لایه های اطلاعاتی صنایع,معادن,شهرکهای صنعتی,نیروگاهها,محلهای دفن زباله وواحدهای خدماتی در استان از طریق GIS وتهیه نقشه های رقومی

مسئول طرح:فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۴-     مطالعات آبرسانی وتامین آب شرب خانوارهای عشایر کوه خواجه–مسئول طرح:فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۵-     مطالعات بررسی شیوه های جلب مشارکت شهروندان در امور نگهداری وتوسعه فضاهای تفرجگاهی- مسئول طرح:فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۶-      تهیه بانک اطلاعاتی ومرکز اسناد ومدارک علمی پروژه های زیست محیطی دریایی حفاظت محیط زیست استان- مسئول طرح:فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۷-     مطالعه احداث و راهبری سيستم تصفيه پديری پساب حاصل از مزارع پرورش ميگو سايت گواتر- همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۸-     فون وفلور سواحل دریایی استان سیستان وبلوچستان ،-همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۹-     بررسی وشناخت میزان ونوع آلوذگی آبهای ساحلی دریای عمان- همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۱۰-شناسایی پتانسیل ها ومکان یابی کانونهای تولید عشایر کوه خواجه سیستان- همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۱۱-طرح بررسی توان اکولوژیک مناطق زیست محیطی خلیج چابهار با استفاده از GIS– همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۱۲-شناسایی وضعیت زیستگاههای آبسنگهای مرجانی در منطقه خلیج چابهار- همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۱۳-تبیین وارزیابی سازه های آبی ونظام آبیاری تاریخی منطقه سیستان- همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۱۴-بهبود کیفیت وبهینه سازی فرآیندهای تولید کمپوست در کارخانه زاهدان- همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۱۵-اصلاح بازار گندم،آرد،نان- همکار طرح : فرح حیدری عضو هیات علمی واحد

۱۶-  طرح «کاربرد داده های ماهواره ای در مطالعات جامع هیدروشیمی دشت دومک»

۱۷-طرح بررسی روند شور شدن آب زیرزمینی در آبخوان دشت زرآباد

۱۸-طرح فاز ۱و۲ طرح جامع مدیریت سواحل دریای عمان در حوزه استان

۱۹-طرح آمایش استان سیستان وبلوچستان

مقالات:

 

 1. حیدری،فرح – بررسی هچرینگ وموفقیت زادآوری لاک پشت سبز گونه Chelonia.sp در سواحل چابهار
 2. حیدری،فرح ;میرکی،غلامرضا- بررسی کیفی کود کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان با در نظر گرفتن خواص فیزیکی وشیمیایی
 3. حیدری،فرح;میرکی،غلامرضا;امینی راد،تیمور- بررسی سفید شدگی،جابجایی وشکستگی مرجانهای خلیج چابهار
 4. حیدری،فرح-امینی رنجبر،غلامرضا- ارزیابی آلاینده های معدنی(مس ،روی،سرب،کبالت) در آب چاه نیمه های زابل
 5. حیدری،فرح;میرکی،غلامرضا- تاثیر آلودگی های انسان ساخت اجتماعات مرجانی خلیج چابهار
 6. حیدری فرح- بررسی اثرات زیست محیطی استفاده مجدد از فاضلاب شهری در کشاورزی
 7. حیدری،فرح;بشری ،مهدی- بررسی میزان رضایت شهروندان از فضاهای سبز شهری،راهکارهای بهبود آن
 8. حیدری،فرح- دفن بهداشتی زباله وبررسی روشهای دفن پایدار در مدیریت مواد زائد جامد شهری
 9. حیدری،فرح ;بشری،مهدی; تبیین وارزیابی سازه های آبی در منطقه سیستان
 10. حیدری،فرح- معرفی فلور منطقه شکار ممنوع بلبل آب زاهدان
 11. حیدری،فرح;میرکی،غلامرضا- بررسی راهکارهای کاهش ضایعات وبهبود کیفیت نان در شهر زاهدان
 12. حیدری،فرح- EMS یا استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14000 وانطباق با محیط زیست
 13. مهسا میرحسینی; فرح حیدری; منصور تاجری – عنوان بررسی مشکلات توسعه و کارآفرینی در منطقه جنوب شرق ایران – همایش ملی فرصتهای کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران در ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵٫
 14. ملیحه محمودی; فرح حیدری; منصور تاجری – توسعه و فناوری و کارآفرینی گیاهان دارویی در سواحل مکران، چالشها و راهکارها – همایش ملی فرصتهای کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران در ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵٫
 15. فرح حیدری، ملیحه محمودی، منصور تاجری – ارزیابی راهبردی تولید و تجاری سازی گیاهان دارویی در سواحل مکران – همایش ملی فرصتهای کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران در ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵
 16. Farah Heidari*, Maliheh Mahmoody, Mahsa Mirhosseini, 2016, Effluents of shrimp farms and its influence on the total dissolved solids, nitrate and total suspended solids in Gwater region (Sistan and Baluchestan- Iran). International Journal of Agriculture And Biosciences.
 17. Farah Heidari*, Mahsa Mirhosseini, Seyed hossein hosseini jangjoo, 2016, Study of the design and implementation of effluent treatment system (ETS) of vannamei shrimp culture in Gwatar region (Sistan and Baluchestan –Iran). International Journal of Agriculture And Biosciences.