آخرین اخبار : 

زمینه های فعالیت معاونت پژوهشی

 

زمینه های فعالیت معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان به شرح زیر می باشد:

  1. بومی سازی دانش فنی تولید بچه ماهی و پرورش ماهی در قفس
  2. مرکز خدمات تخصصی آب و خاک
  3. مرکز خدمات تخصصی کامپیوتر
  4. مرکز تحقیق و توسعه پرورش شتر یک کوهانه
  5. مرکز خدمات فوق تخصصی دندان پزشکی
  6. مرکز درمان ناباروری