آخرین اخبار : 

درخواست همکاری پژوهش

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام دانشگاه (الزامی)

رشته (الزامی)

مقطع تحصیلی (الزامی)
کارشناسی ارشددکتری

عنوان پایان نامه (الزامی)

نشانی (الزامی)

تلفن (الزامی)

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

سوابق پژوهشی و مقالات

زمینه علاقه مندی برای پروژه های پژوهشی

ایمیل شما (الزامی)

ارسال رزومه (الزامی)

ارسال مدرک تحصیلی

فایل اول

فایل دوم