آخرین اخبار : 

ارتباط با ما

معاون پژوهشی:

آدرس:

زاهدان – خیابان دانشگاه – ابتدای بلوار جانبازان – معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان
کد پستی: ۹۸۱۶۸۱۶۱۳۶

تلفن: ۳۳۲۵۱۵۷۳ , ۳۳۴۸۳۶۵۰ (۰۵۴) داخلی ۱۰۵ ، ۱۰۶ و ۱۱۳

فکس: ۳۳۲۵۱۵۷۳(۰۵۴)